Damian Nowak is a CEO at Virtkick. He's a Ruby coder, an Arch Linux hacker, and drinks good beer.

LightTPD, mod_rewrite i Kohana PHP – ukrywanie index.php/May 2008

Dzisiejszy wpis poświęcony jest integracji frameworka KohanaPHP z serwerem Lighttpd w taki sposób, aby ukryć adres index.php. Tzw. ładne linki, czy nice urls są bardzo ważne pod względem optymalizacji strony internetowej pod wyszukiwarki.

Plik lighttpd.conf: $HTTP["host"] =~ "^(www.|)nowaker.net$" { simple-vhost.server-root = "/home/www/nowaker.net/html" accesslog.filename = "/home/www/nowaker.net/logs/access.log" url.rewrite-once = ("^/(.*)$" => "index.php/$1") } Plik application/config/config.php: [...] $config['index_page'] = ''; [...] Prawda, że proste? ;)

Damian Nowak
CEO & Ruby Developer